Volgen

Vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING: gebruik ‘n.v.t.’

Indien een leefgebied besproken is maar er geen bijzonderheden zijn, vermeld dan de tekst ‘Besproken, geen bijzonderheden’.

Indien een oplossingsrichting besproken is, maar er zijn geen mogelijkheden, vermeld dan de tekst ‘Besproken, geen mogelijkheden’.

Gebruik de vink ‘n.v.t.’ alleen indien een leefgebied of oplossingsrichting daadwerkelijk niet besproken en niet van toepassing is.

 

VRAAGVERHELDERING: gebruik datum

Standaard wordt de datum ingevuld van het moment dat je de vraagverheldering aanmaakt. Deze kun je laten staan. Gebruik de datums om de volgorde van de vraagverheldering aan te passen. Alleen de laatste wordt geëxporteerd zodra je het plan/POP exporteert. NB: vooral opletten bij gebruik van de MELDCODE.

 

VRAAGVERHELDERING & PLAN: nieuwe aanmaken of niet?

Maak elke keer een nieuw vraagverheldering of plan aan als je inhoudelijk gezien ook een ‘nieuw’ plan met de inwoner aan het maken bent. In principe horen daardoor 1 aanmelding – 1 vraagverheldering – 1 plan bij elkaar. In voorkomende gevallen kun je hiervan afwijken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.