Volgen

Plan

PLAN: gebruik doelen en acties

Zorg ervoor dat alle ‘afspraken’ in het plan van de inwoner worden omgezet in acties in het plan. Deze acties sluiten inhoudelijk aan bij de tekst die je hebt geschreven onder ‘besproken oplossingsrichtingen’ in de vraagverheldering.

Alle acties moeten goed worden ingevuld zodat ze netjes in het POP-document terecht komen.
Daarnaast gaan we (op termijn) rapporteren op welke soort acties in de plannen voorkomen. Het is dus belangrijk dat niet alleen de maatwerkvoorzieningen maar ook de andere acties netjes worden geregistreerd! Anders geeft dit een vertekend beeld naar cliënt en opdrachtgever.

Als er meerdere acties zijn kun je deze aan één doel koppelen of aan meerdere doelen. Je kunt hiermee de acties inhoudelijk ordenen en ze komen ook gegroepeerd in het POP-document terecht. Het gebruik van doelen heeft geen invloed op de managementrapportages.

 

PLAN: gebruik ‘notities’

Het veld notities op het plan laat je in principe leeg. Als je deze wel gebruikt, wordt de tekst geëxporteerd naar het POP-document.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.