Volgen

Definities

AANMELDING: Definitie datums

Datum aanmelding: de datum waarop de inwoner/cliënt zich met deze vraag bij VraagWijzer heeft gemeld. Mocht de aanmelding pas even later in WIZportaal gezet worden, dan kan het dus zijn dat je een datum in het verleden invult. NB: het is de datum van de ‘aanmelding’ (vraag vd inwoner), niet de datum van de ‘registratie van de aanmelding’ (handeling in WIZportaal)

Datum eerste gesprek:  de datum van het gesprek van de consulent met de inwoner/cliënt, hetzij bij bewoner thuis, op kantoor bij VraagWijzer of telefonisch. Z.s.m. invullen zodra bekend.

Datum afgesloten: de datum waarop de actieve betrokkenheid van de consulent bij de inwoner stopt. Dus de datum waarop je in principe ‘klaar’ bent met deze casus. NB: Hierop kan een ‘nazorg’ periode volgen, dan is de casus in principe al afgesloten en de datum ingevuld. NB: ‘casusregie’ betekent nog langere actieve betrokkenheid, dan is de datum dus niet ingevuld.

 

AANMELDING: Definitie ‘aanmelder’ en ‘verwijzer’

Aanmelder = de medewerker/consulent die de aanmelding heeft aangenomen en die hem in WIZportaal heeft geregistreerd.

Verwijzer = de persoon of instantie die de cliënt/inwoner heeft verwezen naar VraagWijzer.

 

AANMELDING: Definitie ‘herindicatie’

“Ja”, indien de aanmelding betrekking heeft op:

  • een indicatie die binnenkort afloopt en eventueel verlengd moet worden OF
  • de wens van de cliënt of zorgaanbieder om de huidige indicatie tussentijds aan te passen

“Nee” in alle andere gevallen.

 

NOTITIE: definitie ‘soort notitie’

Informatie & advies: indien een inwoner contact opneemt, en je hebt degene meteen kunnen helpen en volgt geen aanmelding: maak een notitie van het type ‘informatie & advies’ en noteer hier kort inhoudelijk de vraag en wat er besproken is.

Doorverwijzen: indien een inwoner contact opneemt, je hebt degene meteen doorverwezen naar andere hulp en er volgt geen aanmelding: maak een notitie van het type ‘Doorverwijzen’ en noteer hier kort wat de vraag was en waarnaar je iemand hebt doorverwezen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.