Volgen

Belangrijk om te weten

Als je WIZportaal een uur niet gebruikt, wordt je automatisch uitgelogd. Dit merk je pas als je WIZ weer gaat gebruiken, omdat je dan een scherm krijgt waarop staat dat de sessie is verlopen. Sla dus altijd gegevens op als je ze hebt ingevuld.


Als je vijf keer een fout wachtwoord hebt ingevoerd, dan wordt de account geblokkeerd. Deze kan alleen weer ontgrendeld worden door een mail te versturen naar support@sterker.nl


Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je zelf op de site een nieuw wachtwoord aanvragen. Klik hiervoor op "wachtwoord vergeten". Nieuwe inloggegevens worden dan naar je emailadres verzonden. Dit kan niet als je je wachtwoord vijf keer fout hebt ingevoerd. Mail dan naar wizportaal@nim.nl.

Als ergens een rood sterretje achter staat, betekent dit dat het een verplicht invulveld is. Je kunt een nieuw blad alleen opslaan als alle velden met een rood sterretje zijn ingevuld. Dit betekent niet dat het invullen van de andere velden optioneel is; zie de toelichting in de verdere handleiding.

WIZ-portaal is een cliëntvolgsysteem. Het wordt bij het SWT in Nijmegen niet gebruikt om signalen over wijken of andere bewoners vast te leggen. Deze hoef je dus niet te documenteren in WIZ, al is dit nu wel technisch mogelijk. Mogelijk komen hier in de toekomst nog aanvullende afspraken over.

Hoewel je toegang hebt tot meerdere dossiers, heb je de professionele verantwoordelijkheid om alleen dossiers in te zien waartoe je in het belang van goede hulpverlening betrokkenheid bij hebt.

Gegevenstoegang voor bewoners: bewoners hebben recht op inzage in het eigen dossier. Dat is nu nog niet technisch ingeregeld, maar dit wordt in de toekomst een mogelijkheid. Dit betekent dat alles, ook wat nu is ingevoerd, zichtbaar kan worden voor de bewoner zelf. Op verschillende plekken in WIZ-portaal is het mogelijk om onderdelen van het dossier onzichtbaar te maken voor persoon (het plaatsen van ‘slotjes’). Doe dit alleen wanneer er sprake is van persoonlijke werkaantekeningen of wanneer er sprake is van evident belang; in andere gevallen hoort de bewoner toegang te hebben. Alles wat je in WIZ-portaal noteert, maakt onderdeel uit van je dossier, let daarom ook op begrijpelijkheid en correcte zinsbouw. Dit geldt ook voor informatie die je opschrijft bij het onderdeel ‘notities’.

Over het afsluiten van het dossier zijn nog geen eenduidige afspraken. In ieder geval als warm is overgedragen of als in overleg met de bewoner is afgesproken dat de betrokkenheid van het SWT stopt, kun je het dossier afsluiten door het op inactief te zetten.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.