Volgen

Persoon bewerken

Je kunt op de profielpagina van een persoon een aantal zaken bewerken:

  • De personalia
  • Woonadres
  • Postadres
  • Blok jeugd
  • De leefeenheid

Klik rechts bovenin bij het profiel op de knop "bewerken".

 

De velden bij het profiel zijn nu te bewerken. Pas de gewenste velden aan en klik onder- of bovenaan op de knop "opslaan".

 

Als onderstaande melding verschijnt, betekent dit dat de persoonsgegevens nog niet gekoppeld zijn aan de BRP.

Schermafbeelding_2018-01-08_om_15.36.17.png

Klik op de link "persoonsgegevens ophalen"

WIZ plaatst een "afnemersindicatie". Dit betekent dat wanneer een persoon verhuist of overlijdt, dit automatisch wordt bijgewerkt in WIZ.

 

Personalia

  • Alert: kies hier alleen voor als er sprake is van veiligheidsrisico’s, als een professional niet alleen op huisbezoek kan gaan. Het gaat dus om een ernstig risico (bv in geval van agressie, of in geval van gezondheidsrisico bij een vervuilde woning). Wanneer je deze optie aanvinkt, dan komt er het open invulveld ‘alertbeschrijving’. Vul hier in om welk veiligheidsrisico het gaat en vul ook altijd de datum in van je melding. Als er een alert aanstaat, dan is deze altijd zichtbaar als je het dossier van deze bewoner opent.
  • Inzage eigen dossier: voor nu is de afspraak om dit niet aan te vinken.

 

Woon- en postadres

  • Postadres: vul deze alleen in als dit afwijkt van het woonadres.

 

 

Blok jeugd

 

Leefeenheid

Om een persoon toe te voegen aan de leefeenheid, klik je op de knop "nieuw" en vul je de velden in met de juiste gegevens.

  • Naam huisarts: dit hoort bij aanmelding op het aanmeldformulier te staan (zowel vanuit verwijzers als vanuit de I&A-lijn); let er op dat dit niet ontbreekt.
  • Leefeenheid: opmerking: bij jeugdige altijd gegevens van ouders noteren onder leefeenheid. Bij opmerkingen bij iemand jonger dan 18 jaar altijd neerzetten ‘gezag’ of ‘geen gezag’, of de persoon woonachtig is op hetzelfde of een ander adres en wel of niet de kinderbijslag ontvangt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.