Volgen

Informatie zelfredzaamheid

Vul alleen de cijfers in voor relevante leefgebieden. Als je in het kader van de brede uitvraag een aantal leefgebieden hebt besproken die uiteindelijk niet relevant zijn voor de vraag, dan vul je hierop geen cijfer in.  Je kunt een cijfer geven van 0 (veel problematiek, zorgen) tot 10 (geen problemen, volledig zelfredzaam). Bij het meten van de ervaren zelfredzaamheid is je uitgangspunt altijd dat je positief insteekt, bij het invullen stel je dit afhankelijk van de informatie die je hoort naar beneden bij.

 

INTERMEZZO:

ZELFREDZAAMHEID IN HET PLAN VAN AANPAK

De zelfredzaamheid is een centraal begrip in het Plan. De bewoner geeft zelf een cijfer over zijn zelfredzaamheid.  Als professional ondersteun je de bewoner bij het in beeld krijgen bij zijn hulpvragen. Dat is met name van belang om verder te kijken dan de hoofdvraag van de bewoner. Probeer altijd een volledig beeld te krijgen van alle leefgebieden. Het in beeld brengen van de zelfredzaamheid gaat altijd om een momentopname. Doe daarom een nieuwe meting als er een nieuw traject wordt gestart nadat het dossier eerder al was afgesloten.

Bij het in beeld brengen van de zelfredzaamheid ga je principe uit van een hoog cijfer. Als iemand zorgen of vragen heeft op een bepaald leefgebied, dan vraag je hier specifiek op door. Als een leefgebied niet van toepassing is (iemand heeft bijvoorbeeld niet de verantwoordelijkheid over kinderen), dan hoef je dit leefgebied niet te bevragen. Wees je steeds bewust van het uiteindelijke doel van het cijfer per leefgebieden: een compleet beeld krijgen van alle vragen en ondersteuningsbehoeften van de bewoner, om zo de zelfredzaamheid waar mogelijk te vergroten. Probeer daarom niet alleen te verduidelijken hoe de situatie nu is, maar ook waar de bewoner naar toe wil. Een doel kan ook zijn om de zelfredzaamheid op een leefgebied te behouden (dus het cijfer gelijk te houden).  

De volgende korte duiding van de leefgebieden gelden niet als voorgeschreven werkwijze, maar geeft je wel richting in de verschillende kernbegrippen die je onder een leefgebied kunt scharen.

 • Financiën: inkomsten, (groeiende) schulden, onaangepast uitgeven, inkomensbeheer, uitkeringen, sparen
 • Dagbesteding: (vast) werk, volgen opleiding, arbeidstoeleiding, arbeidsactivering, ontbreken
 • dagbesteding, veroorzaken overlast
 • Huisvesting: veiligheid, toereikend, huurcontract, autonoom, onderhuur, ongeschikte huisvesting, betaalbaarheid vaste lasten, dreigende huisuitzetting, dakloos, nachtopvang
 • Huiselijke relaties: communicatie, ondersteuning, alleen wonen, relationele problemen, wil om negatief gedrag te veranderen, onderkenning problemen, (potentieel) huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing.
 • Geestelijke gezondheid: alleen dagelijkse beslommeringen, goed functioneren in dagelijkse activiteiten, behandeltrouw, functioneringsmoeilijkheden, gevaar voor zichzelf of anderen
 • Lichamelijke gezondheid: medische problemen, erkenning behoefte aan hulp, behandeltrouw, chronische aandoeningen, beperking in mobiliteit en activiteit, acute problematiek
 • Verslaving: middelengebruik / misbruik, gevolgen van gebruik, behandeltrouw, invloed op essentiële activiteiten van het dagelijks leven, preoccupatie met gebruiken en bemachtigen middelen, onthoudingsverschijnselen
 • Activiteiten Dagelijks Leven: voorzien in basisbehoeften van het dagelijks leven, zelfzorg, uitvoering complexe activiteiten, beperkingen
 • Sociaal netwerk: steun van familie en vrienden, contact met foute vrienden, problemen met het maken en onderhouden van ondersteunende relaties, passiviteit in relaties, sociaal isolement
 • Maatschappelijke participatie: actieve participatie, hindernissen hierin, gebrek aan vaardigheden om betrokken te raken, motivatie om deel te nemen, n.v.t. door overlevingsmodus.
 • Justitie: contact met politie, strafblad, straffen, lopende zaken.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.