Volgen

Aanmelding toevoegen

Hou verder rekening met het volgende:

  • Zet het dossier van de persoon op actief wanneer je een aanmelding toevoegt bij een bestaand persoon met een inactief dossier.
  • Controleer of de informatie in het dossier (zoals NAW gegevens) nog actueel is.

 

Klik op de knop "nieuw" bij aanmelding

 

 

Het scherm voor een nieuwe aanmelding opent.

 

  • Neem hier de overige informatie van het aanmeldformulier over.
  • Bovenstaande datumvelden kunnen dezelfde datum bevatten. Dit zal met name gebeuren bij kortlopende contacten. Vul ook in dat geval alle datumvelden in.
  • Datum aanmelding: Vul de datum in waarop de aanmelding door het SWT is ontvangen. Dit is dus de datum van binnenkomst bij het eerste SWT dat de aanmelding krijgt, niet van de I&A-lijn of de Panovenlaan.
  • Datum eerste gesprek: Vul de datum in van het (telefonische) keukentafelgesprek. Als er geen keukentafelgesprek is geweest, vul dan de datum in dat je de vraag inhoudelijk hebt behandeld.
  • Datum wmo/jeugdwet: Vul de datum in waarin voor het eerst in dialoog met de bewoner wordt gesproken over het inzetten van een maatwerkvoorziening.
  • Vraag van de bewoner: Houd de informatie die je hier beschrijft kort. Vat in een aantal zinnen de situatie samen zodat het probleem waarop ondersteuning wordt gevraagd helder is.
  • Wat moet het SWT weten over deze verwijzing: Zijn er issues rondom veiligheid? Vul dat dan hier, als eerste in dit vak in. Wees alert op alle signalen, maak hiervoor gebruik van het SWT veiligheidsprotocol. Wees daarnaast ook alert op veiligheidsrisico’s voor de bewoner zelf, zoals huiselijk geweld. Maak hiervoor gebruik van de Meldcode. Als je op huisbezoek gaat, kijk dan ook in dit vak om te zien of er risico’s zijn. Wees je ook hierbij bewust dat de bewoner het dossier zelf in kan zien, dus schrijf hier geen geheime gegevens. Geef in dit vak ook aan of het om een nieuwe aanmelding of een herindicatie gaat.
  • Reeds betrokken organisaties / instellingen: vul hier alleen actuele gegevens is: dus wie er nu betrokken is en overige relevante contactpersonen.

 

Klik op de knop "opslaan".

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.