Volgen

Een vergadering aanmaken in teams om te (beeld)bellen

 

 

 1. Open TEAMS, klik op  mceclip0.png start . Begin gelijk TEAMS te typen op je toetsenbord.
  mceclip1.png
 2. Klik op TEAMS
 3. TEAMS zal nu openen
  mceclip2.png
 4. Om een vergadering aan te maken klik je op AGENDA mceclip3.png
 5. mceclip5.png
 6. Klik rechts bovenin op Nieuwe vergadering om het in te plannen.
 7. mceclip6.png

  Vul bovenin de titel van de vergadering in.
 8. Vul bij Vereiste deelnemers de naam van je collega's in
  mceclip7.png

  Je krijgt wanneer je typt al de interne collega's te zien, die je kan selecteren om uit te nodigen voor de vergadering.
 9. Indien iemand van extern is
  kan je ook het emailadres invullen en krijgt diegene een uitnodiging om ook deel te nemen.
  Kortom je kan externen uitnodigen
  mceclip8.png
  zo ziet het er dan uit :
  mceclip9.png
 10.  Je mag de afspraak herhalen, bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks
  mceclip10.png
 11. Wanneer je dit alles hebt aangemaakt druk je op verzenden
 12. mceclip0.png
 13. Je ziet de afspraak nu staan in je agenda
 14. Wanneer de afspraak nadert kan je klikken op deelnemen en vervolgens nogmaals deelnemen.

Naderhand nog iemand uitnodigen

Je kan nog een persoon uitnodigen door te dubbelklikken op je event in Teams. Helaas verstuurt Teams als je dit doet ook gelijk weer een uitnodiging naar de al bestaande genodigden. Dit kan je omzeilen door je event vanuit Outlook te bewerken:

1. Ga in Outlook (zowel de desktop-app als de website) naar de Agenda.

2. Rechtsklik op je event en kies Doorsturen.

3. Adresseer de email aan de nieuwe persoon/personen die je wilt uitnodigen (gebruik zo nodig de CC of BCC) en verstuur de mail. Na enige tijd worden deze mensen toegevoegd als genodigden voor je event.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.